การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสัญจร

12 ธันวาคม 2565

 

New Perspectives & Challenges in Anesthesia วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ Laguna Grand Hotel & Spa Songkha โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้ในระดับก้าวหน้าแก่บุคลากรสาธารณสุข


บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  3. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพา แบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ (Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)

ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก. ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป