งานประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 บทบาทวิสัญญีพยาบาลไทยกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

12 ธันวาคม 2565

เรื่อง บทบาทวิสัญญีพยาบาลไทยกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ

ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและรับเชื้อในการปฏิบัติงานการพยาบาลวิสัญญี และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางปฏิบัติงาน และบทบาทของวิสัญญีพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพาแบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ(Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)
  6. เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย (Blood/infusion warmer)

ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและพยาบาลเป็นจำนวนมาก
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป