ประมวลภาพงานนิทรรศการ Thailand LAB International 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

08 มีนาคม 2566

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องวัดการซึมผ่านของยา และเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

อนึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้