8th PSU Endovascular conference 2024

27 พฤษภาคม 2567

 

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน PSU Endovascular ครั้งที่ 8 Phuket Graceland Hotel ซึ่งเป็นงานประจำปีเกี่ยวกับการอบรมเชิงวิชาการและอัปเดตความรู้ในด้านการรักษาโรคทางด้านหลอดเลือด โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด แผนก VAS ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในงานประชุมวิชาการ รวมถึงการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคทางหลอดเลือดผ่านสายสวนอีกด้วย