งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

01 กรกฏาคม 2567

 

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ออกบูธจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 46 “Medical Technologists: Power for a Better Tomorrow” (The 46 th ACMTT 2024) ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
ทางบริษัทฯ ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย ในการจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเทคนิคการแพทย์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อๆ ไป