ปิด
จำนวน 177 รายการ 17 - 24
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ... 4 23 ถัดไป ›
   
บริษัท เมดิทอป บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนป ...
  07 พฤษภาคม 2564
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 บริษัท เมดิทอป ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ที่วอร์ดดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-...
การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92 ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง ""International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020"" ...
ประมวลภาพงาน Thailand LAB International 2020 ระหว่างวันที่ 2 ...
  24 ธันวาคม 2563
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องวัดความขุ่นแบบ Real-Time เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่...
ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits o ...
  07 ธันวาคม 2563
  ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits of EQA in Analytical Quality Control” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจําปี 2563 (Tha...
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4530 ตุลาคม 2563
  เรื่อง ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในหัวข้อเรื่อง “Surgical Challenges in Transformative Era 2020” ...
World Hospice and Palliative Care Day 2020
  30 ตุลาคม 2563
  เรื่อง World Hospice and Palliative Care Day 2020 ในหัวข้อเรื่อง""My Care My Comfort"" ...
การประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563
  30 ตุลาคม 2563
  เรื่อง การประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบสาธารณสุขไทยในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง" วันพฤหัสบ...
ประมวลภาพงาน CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC) ครั้งที ...
  21 ตุลาคม 2563
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเก...