ปิด
จำนวน 177 รายการ 9 - 16
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 23 ถัดไป ›
   
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธ Meditop หมายเลขบูธ 3L21 ฮอลล ...
  17 สิงหาคม 2565
  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ เครื่อ...
การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับ วิสัญญีพยาบาล ครั้งที ...
  28 กรกฏาคม 2565
  เรื่อง การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับ วิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโรงแรมสวีตโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา ในการอบรมครั้งนี้มีวัต...
การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conferenc ...
  09 มิถุนายน 2565
  เรื่อง การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)ในหัวข้อเรื่อง "NEW FRONTIERS TO IMPROVE ANAESTHESIA OUTCOME" ระหว่างวันเสาร์...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ...
  07 มิถุนายน 2565
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ...
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95 (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ...
  05 มิถุนายน 2565
  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95 (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย) ในหัวข้อเรื่อง "Resilience and Agility in Anesthesia" วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ...
ประมวลภาพการสัมมนาบนเว็บในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อคุณภาพในกา ...
  13 มกราคม 2565
  ทีมผู้จัดงานได้จัดสัมมนาบนเว็บเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน AABB สำหรับงานธนาคารโลหิต วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพอุณหภูมิภายในตู้แช่ รวมถึงวิธีการใช้งานตู้แช่ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร M...
ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ประจำปี 256 ...
  29 ธันวาคม 2564
  การสัมมนาวิชาการมีเนื้อหาในแง่มุมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำ Workshop ที่เพิ่มองค์ความรู้และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้ โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานในยุค New Normal ได้อย...
สัมมนาบนเว็บวันที่ 9 กันยายน 2564 ในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อ ...
  24 สิงหาคม 2564
  ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน AABB และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ...