ปิด
จำนวน 177 รายการ 169 - 176
‹ ก่อนหน้า 1 ... 21 22 23 ถัดไป ›
   
ประมวลภาพและบรรยากาศโครงการอิ่มบุญปีที่ 6, 2557
  28 กุมภาพันธ์ 2557
  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00 น. บริษัทเมดิทอป จำกัด ได้จัดโครงการอิ่มบุญปีที่ 6 ประจำปี 2557 ขึ้น โดยรองกรรมการผู้จัดการ คุณพรทิพย์ เหลี่ยมมุกดาและทีมงานฝ่ายขายกรุงเทพได้เดินทาง...
งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิสัญ ...
  11 กุมภาพันธ์ 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 910 B-C ชั้น 9 อาค...
บรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเ ...
  09 มกราคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงาน Critical Care Medicine 2013 ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า กับสมาคมเวชบำบั...
บรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ...
  09 มกราคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงาน Multidisciplinary approach in Gastroenterology ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล ชะอำ โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า กับสมาคมแพทย์ระบ...
บริษัท เมดิทอป บริจาคเครื่องช่วยหายใจแก่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิ ...
  26 ธันวาคม 2556
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท เมดิทอป นำโดยคุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ และคณะ ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน Carina Ventilator ยี่ห้อ Draeger จากประเทศเยอรมนี จำนวน 2 เคร...
บรรยากาศงานประชุม Two Days in Cardiology ครั้งที่ 23, 2556 < ...
  15 ธันวาคม 2556
  ในงานประชุม 23rd Two Days in Cardiology ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้เลือกสถานที่จัดงาน ...
บรรยากาศงานประชุม AICT ครั้งที่ 9, 2556
  15 ธันวาคม 2556
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงาน 9th Asian Interventional Cardiovascular Therapeutics 2556 (9th AICT 2556) ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเต...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงาน Medical Myanmar 2556
...
  06 พฤศจิกายน 2556
  ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมงานออกบูธแสดงสินค้า Medical Myanmar 2556 ณ. เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที...