ปิด
จำนวน 121 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 16 ถัดไป ›
   
ภาพโครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง& ...
  07 มีนาคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม(CSR) ให้กับโรงเรียนบ้านภูพานทอง โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 55,000 บาท และ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยมีนายกิตติพงษ์ จวงโส ผู้อำนวยกา...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ ...
  31 มกราคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน ( I-san Cardiac Anesthesia Team )" วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 256...
โครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง&quo ...
  26 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR)โดยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนสำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนและโรงเรียน ณ ""บ้านภูพานทอง"" จังหวัดห...
ประมวลภาพงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประ ...
  08 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ ชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมออกบูธ "A-Z In Managing Ao ...
  26 ธันวาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข่าร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการ "A-Z In Managing Aortic Aneurysm" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ โดยนำ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS f ...
  30 พฤศจิกายน 2560
  บรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บรรยายโดย คุณนฤทั...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเ ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่อ...