ปิด
จำนวน 150 รายการ 25 - 32
‹ ก่อนหน้า 1 ... 3 4 ... 5 19 ถัดไป ›
   
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Lot-to-Lot Verification - F ...
  27 มิถุนายน 2561
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Lot-to-Lot Verification - From Good Laboratory Practice to Regulatory Compliance" ในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ...
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งป ...
  25 มิถุนายน 2561
  โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) และฝ่ายเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤติ (Critical Care Division) ได้เข้าร่วมการประชุมและออกบูธในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ข...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุ ...
  22 มิถุนายน 2561
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการ ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ...
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสั ...
  21 มิถุนายน 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) ได้เข้าร่วมออกบูธและแสดงสินค้าในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ขอเชิญชวนสัตวแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ...
ราชวิทยาลัยแพทย์วิสัญญีแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำป ...
  03 พฤษภาคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87 ในหัวข้อเรื่อง "Together We Can...andWe Care" ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ โดยมีว...
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุม ...
  03 พฤษภาคม 2561
  เรื่อง การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง The 2nd Society for Airway Management (SAM) Education Meeting in Chiang Mai ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางส...
ภาพโครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง& ...
  07 มีนาคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม(CSR) ให้กับโรงเรียนบ้านภูพานทอง โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 55,000 บาท และ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยมีนายกิตติพงษ์ จวงโส ผู้อำนวยกา...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ ...
  31 มกราคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน ( I-san Cardiac Anesthesia Team )" วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 256...