ปิด

กลุ่มเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับหลอดเลือด และอุปกรณ์ประกอบ


 • ศูนย์หัวใจ/ฟื้นฟูหัวใจ/หน่วยดูแลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (Heart Center/ Cardiac Rehabilitation/ CCU)
  • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  • เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test Blood Pressure Monitor)
  • ชุดลู่เดินและวิ่งออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
  • ชุดจักรยานวัดพลังงานขณะออกกำลัง (Cardiac System Corival)
  • ชุดจักรยานวัดพลังงานขณะออกกำลังกายโดยใช้มือปั่น (Cardiac System Angio Arm Ergometry)
  • เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน (Automatic Blood Pressure Insert Arm)
  • เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Automatic Blood Pressure Monitor)
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผล (EKG Recorder System 12 Leads)
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Portable EKG Monitor and Recorder)
  • กระดาษบันทึกผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Thermal Paper for Recording)
  • เครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Vital Sign Monitor)
  • แผ่นนำคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (EKG Electrode)
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath-Lab)
  • อุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือดหัวใจ (PDA Closure Device)
  • อุปกรณ์สำหรับปิดผนังรูรั่วหัวใจหัองบน (ASD Closure Device)
  • เครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Intravascular Ultrasound System)
  • เครื่องวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Pressure and Flow Measurement System)
  • สายสวนหัวใจถ่างลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ (Inoue Balloon Catheter)
  • แว่นตาป้องกันรังสี (X-ray Protective Eyewear)
 • ศัลยกรรมมะเร็งเต้านม (Surgical Oncology)
 • เครื่องตัดก้อนเนื้อในเต้านม (Breast Lesion Excision System)

ขณะนี้หน้าเวปแสดงรายละเอียดของสินค้าต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีความสนใจในสินค้าใดๆ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้แทนขาย ได้ทางแถบข้อมูล ติดต่อเรา