ปิด

กลุ่มเครื่องมือแพทย์โรคไต และอุปกรณ์ประกอบ


  • อุปกรณ์การฟอกเลือด (Hemodialysis Equipment)
  • เครื่องผสมน้ำยา (Peracetic Acid Diluter)
  • อุปกรณ์การฟอกน้ำเหลือง (Plasmapheresis)
  • ชุดให้น้ำเกลือและสารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Set)
  • น้ำยาอบฆ่าเชื้อตัวกรองไตเทียม (Peracetic Acid Cold Sterilant)
  • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ (Infusion Pump)
  • เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Reprocessing Dialyzer)
  • แถบตรวจวัดสารตกค้าง (Test Strips)
  • ชุดสายสวนแทงเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือด (Hemodialysis Catheter)
  • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Reverse Osmosis)

ขณะนี้หน้าเวปแสดงรายละเอียดของสินค้าต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีความสนใจในสินค้าใดๆ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้แทนขาย ได้ทางแถบข้อมูล ติดต่อเรา