ปิด

กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ


 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
 • เครื่องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อพร้อมระบบอบแห้ง (Washer-disinfector with drying, Standard/Large chamber)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนความเร็วสูง แบบควบคุมอุณหภูมิ (High speed refrigerated micro centrifuge)
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ (Bench-top centrifuge)
 • ตู้ปลอดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการชีวภาพระดับ 2 (Class II Biological Safety Cabinet)
 • เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Type I (Type I Water Purification System)
 • เครื่องล้างด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic cleaner)
 • เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Laboratory Freeze-dryer)
 • ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม DNA , RNA โดยเทคนิค LAMP (LAMP DNA, RNA Amplification KIT)
 • เครื่องทดสอบการละลายของยาเม็ด (Dissolution Tester)
 • เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยา (Franz Diffusion Cell)
 • เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยา (Hardness Tester)
 • ชุดย่อยตัวอย่างแบบเตาหลุม (Kjeldahl Block Digestion System)
 • เครื่องกลั่นไอน้ำหาปริมาณไนโตรเจน (Steam Distillation Unit)
 • Pipette set / Mini Centrifuge / Shaker
 • เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)

ขณะนี้หน้าเวปแสดงรายละเอียดของสินค้าต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีความสนใจในสินค้าใดๆ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้แทนขาย ได้ทางแถบข้อมูล ติดต่อเรา