ปิด

กลุ่มอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย


  • เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)
  • เครื่องวัดความดันโลหิต (Electronic Blood Pressure monitor)
  • เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse Oximeter)
  • เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer)
  • เครื่องดูดเสมหะ (Phlegm Suction unit)
  • เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose meter)
  • ถุงอุจจาระและปัสสาวะหน้าท้อง (Colostomy, Ileostomy and Urostomy bag)
  • แผ่นติดแผล (Wound dressing)

ขณะนี้หน้าเวปแสดงรายละเอียดของสินค้าต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีความสนใจในสินค้าใดๆ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้แทนขาย ได้ทางแถบข้อมูล ติดต่อเรา