ปิด
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
GE MAC® 5500 - Resting ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE MAC® 2000 - ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE MAC® 800 - Resting ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
Omron Non-Invasive Blood Pressure Monitor HBP-8000
เครื่องวัดความดันโลหิต
 
Omron Non-invasive Vascular Screening Device VP-1000 Plus
เครื่องตรวจวัดและตรวจจับการตีบตันและแข็งตัวของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย
 
Omron Automatic Blood Pressure Monitor HBP-9020
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน
 
Omron Professional Blood Pressure Monitor HBP-1300
เครื่องวัดความดันโลหิต
 
Mediana YM6000 Patient Monitor
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.3131/2561
   
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›