ปิด
จำนวน 11 รายการ 9 - 11
‹ ก่อนหน้า 1 2 › ถัดไป
   
Sebia MINICAP™ HbA1c Kit
ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HbA1c
 
Sebia CAPILLARYS™ HbA1c Kit
ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HbA1c
 
Siemens DCA Vantage™ Analysis System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า HbA1c แบบอัตโนมัติ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.852/2563
   
จำนวน 11 รายการ 9 - 11
‹ ก่อนหน้า 1 2 › ถัดไป