ปิด
จำนวน 6 รายการ 1 - 6
1
   
STAT PROFILE® Prime® ES Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
STAT PROFILE® Prime™ Plus Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์เมตาบอไลท์และ CO-Ox ในเลือดอัตโนมัติ
 
STAT PROFILE® pHOx® Plus/Plus C Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
STAT PROFILE® Prime™ CCS/ABG Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
STAT PROFILE® pHOx® Ultra™ Analyzer System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
STAT PROFILE® pHOx® Oximetry Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ


 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1294/2563
   
จำนวน 6 รายการ 1 - 6
1