ปิด
จำนวน 19 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
CellaVision® DC-1 Digital Cell Morphology Imaging Device
เครื่องแสดงภาพจากสเมียร์เลือดแบบอัตโนมัติ
 
Sysmex TS-10™ Automated Tube Sorter
เครื่องส่งหลอดตัวอย่างเลือดอัตโนมัติ
 
Sysmex XN-9000™ Automated Hematology Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดพร้อมเครื่องไถย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ
 
Sysmex XN-3000™ Automated Hematology Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดพร้อมเครื่องไถย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ

 
Sysmex XN-2000™ Automated Hematology Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดพร้อมเครื่องไถย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ
 
Sysmex XN-1500 Automated Hematology Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดพร้อมเครื่องไถย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ
 
Sysmex XN-1000™ Automated Hematology Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดพร้อมเครื่องไถย้อมสเมียร์เลือดอัตโนมัติ
 
Sysmex DI-60
เครื่องแสดงผลสเมียร์เลือดจากภาพอัตโนมัติ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.947/2563
   
จำนวน 19 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›