ปิด
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
Sebia MINICAP™ Flex-Piercing Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia MINICAP™ Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีน
 
Sebia CAPILLARYS™ 2 Flex-Piercing Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia Hydrasys 2® Scan Focusing
เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนต่างๆ ด้วยวิธีการ Electrophoresis
 
INTERLAB G26
เครื่องตรวจสอบ PCR ด้วยเทคนิค Elecptrophoresis
 
Sebia Capillarys™ Immunotyping
น้ำยาตรวจแยกชนิด IMMUNOGLOBULIN
 
Sebia MINICAP™ Protein(E) 6
ชุดน้ำยาตรวจแยกชนิดโปรตีน
 
Sebia Capillarys™ Protein(E) 6
ชุดน้ำยาตรวจแยกชนิดโปรตีน
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1584/2559
   
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›