ปิด
จำนวน 15 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
Stat EMS® Carrying Case
กระเป๋าทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 
StatStrip® Xpress Glucose Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Glucose ในเลือดที่ปลายนิ้ว
 
StatStrip® Xpress LAC Meter
เครื่องตรวจวัดค่าปริมาณ Lactate ในเลือดที่ปลายนิ้ว
 
StatSensor® Xpress Creatinine Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Creatinine ในเลือดที่ปลายนิ้ว
 
StatStrip® GLU KET Meter
เครื่องตรวจวัดระดับ Glu/Ket
 
StatStrip® Lac/Hb/Hct Meter
เครื่องตรวจวัดระดับ Lac/Hb/Hct ในเลือดที่ปลายนิ้ว
 
StatStrip® Glucose Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Blood Glucose ปลายนิ้ว
 
StatStrip® LAC Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Lactate ในเลือด
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1306/2563
   
จำนวน 15 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›