ปิด
จำนวน 7 รายการ 1 - 7
1
   
NOVA® Biomedical STAT PROFILE® Prime™ Plus Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
NOVA® Biomedical STAT PROFILE® Prime™ CCS Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
Nova® Biomedical StatSensor™ Creatinine Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Creatinine ในเลือดที่ปลายนิ้ว
 
Nova® Biomedical StatStrip® LAC Meter
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า Lactate ในเลือด
 
NOVA® Biomedical STAT PROFILE® pHOx® Ultra™ Analyzer System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์และเมตาบอไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
NOVA Biomedical® STAT PROFILE® pHOx® Oximetry Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซ อิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ


 
Siemens DCA Vantage™ Analysis System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่า HbA1c แบบอัตโนมัติ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1502/2559
   
จำนวน 7 รายการ 1 - 7
1