ปิด
จำนวน 6 รายการ 1 - 6
1
   
Sysmex UC-1000 Semi-Automated Urine Chemistry Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะแบบกึ่งอัตโนมัติ
 
Sysmex UD-10 Fully Automated Urine Particle Digital Imaging Device
เครื่องประมวลผลภาพแบบดิจิตอลสำหรับอนุภาค/ตะกอนของปัสสาวะ
 
Sysmex UC-3500 Fully Automated Urine Chemistry Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะแบบอัตโนมัติ
 
Sysmex UF-4000/5000 Fully Automated Urine Particle Analyzer
เครื่องตรวจนับแยกชนิดตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
 
DIRUI H-800 Urine Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
 
DIRUI H-500 Urine Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1097/2563
   
จำนวน 6 รายการ 1 - 6
1