ปิด
จำนวน 31 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 4 ถัดไป ›
   
Asahi KASEI Single Patient Dialysis System MDS-101
เครื่องไตเทียม
 
Asahi KASEI Hemodialyzer Rexeed™-A
ตัวกรองไตเทียม
 
Asahi KASEI Hemodialyzer Rexeed™-L
ตัวกรองไตเทียม
 
Asahi KASEI Plasmaflo™ OP
ตัวกรองแยกพลาสมาออกจากเม็ดเลือด
 
Asahi KASEI Cascadeflo™ EC
ตัวกรองแยกสารที่ก่อให้เกิดโรคออกจากพลาสมาที่แยกออกจากเม็ดเลือดแล้ว
 
Asahi KASEI Plasorba™ BR-350(L)
ตัวดูดซับจับสารที่เฉพาะ Bilirubin and Bile acid จากพลาสมา
 
Asahi KASEI Immusorba™ TR-350(L)
ตัวดูดซับจับสารที่เฉพาะในกลุ่มโรคทาง Neurological diseases
 
Meditop KIDNY-KLEEN Dialyzer Reprocessor, Model COMPACT (1 Channel)
เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1439/2563
   
จำนวน 31 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 4 ถัดไป ›