ปิด
จำนวน 13 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
Dräger IACS Monitoring with C500/C700
เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ
 
Dräger Infinity M540
เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ได้
 
Dräger Vista 120S Monitor
เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณชีพ
 
IDMED TOFSCAN® NeuroMuscular Transmission Monitor (TOF-MU)
เครื่องตรวจวัดการตอบสนองของกล้ามเนื้อขณะให้ยาสลบ
 
Dräger Vista 120 Monitor
เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณชีพ
 
Dräger Infinity® CentralStation Widescreen with VG
ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบศูนย์กลาง
 
signa gel® Electrode Gel
เจลสำหรับอิเล็กโทรด
 
AQUASONIC® CLEAR Ultrasound Gel
เจลสำหรับอัลตราซาวน์
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 2083/2565
   
จำนวน 13 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›