ปิด
จำนวน 13 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว Lepu รุ่น PC-60F
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
 
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Yuwell รุ่น YE660B
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
 
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Yuwell รุ่น YE660F
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
 
ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด EasyMax® รุ่น MU
ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
 
ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด EasyMax® TAG
ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 
แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด EasyMax®
แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
 
เข็มเจาะเลือด Sterilance™ รุ่น Soft 28G
เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว สำหรับใช้กับปากกาเจาะเลือด ชนิดใช้ครั้งเดียว
 
เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแบบกด WINGLANCE ขนาด 28G รุ่น Safety Lancet
เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแบบกดขนาด 28G
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1505/2565
   
จำนวน 13 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›