เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

  • เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • เครื่องสำหรับช่วยสอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • หุ่นสำหรับใช้ฝึกสอนการทำCPR
  • ตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุกหัวใจ
  • หุ่นสำหรับใช้ในการฝึกการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล