เครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือด

 • เครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือดในห้องตรวจสวนหัวใจ
  • เครื่องตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน
  • สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนและสายลวดเพื่อวัดความดันภายใจหลอดเลือดโคโรนารี่
  • สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้
  • วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจและที่หลอดเลือดเกิน
  • สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ
 • เครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือดในห้องผ่าตัดหัวใจ
  • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
  • ปอดเทียม
  • ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย และ ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
  • อุปกรณ์ดูดแยกน้ำและสารละลายส่วนเกินเลือด
  • สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์
  • สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์
  • หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าพร้อมแขนงชนิดมีสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่แบบขดลวดหุ้มกราฟต์