เครื่องมือแพทย์ด้านโรคไต

 • เครื่องฟอกไต
 • เครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง
 • ตัวกรองไตเทียม
 • สายนำเลือดเพื่อฟอกไต
 • สายสวนหลอดเลือดดำสำหรับฟอกไตชนิดชั่วคราวและถาวร
 • เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติ
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย
 • ชุดให้น้ำเกลือและสารละลายต่างๆ
 • เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ
 • น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานไตเทียม
 • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ได้
 • เครื่องและอุปกรณ์ในการฟอกน้ำเหลืองให้บริสุทธิ์
 • สายสวนปัสสาวะชนิดชั่วคราว