เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • เครื่องทดสอบการละลายของเม็ดยา
 • เครื่องวัดการซึมผ่านของยา
 • เครื่องทดสอบทางกายภาพของเม็ดยา
 • เครื่องปั่นเหวี่ยง
 • เครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูง
 • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ
 • ตู้เย็นสำหรับงานธนาคารเลือด
 • อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
 • เครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรมด้วยประจุไฟฟ้าพร้อมเครื่องจ่ายไฟ
 • เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
 • เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
 • เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
 • ถังเพาะเลี้ยงเซลล์
 • เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ก๊าซ ความหนาแน่นและความมีชีวิตของเซลล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • เครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง ปิเปตต์ เครื่องเขย่าสารละลายแบบต่างๆ
 • เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ
 • ตู้ปลอดเชื้อ
 • ตู้อบความร้อน
 • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
 • ชุดปั่นระเหยสารตัวอย่าง
 • ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • เครื่องสลายชื้นเนื้อเยื่อและเซลล์
 • ชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค
 • ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค LAMP
 • เครื่องตรวจวัดก๊าซ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป