เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย

 • เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยา
 • เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา
 • เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว
 • เครื่องดูดเสมหะ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล
 • เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรดชนิดวัดทางหู-ทางหน้าผาก
 • ที่นอนลมแบบลอน
 • รถเข็นไฟฟ้า
 • เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
 • เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 • แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 • แถบตรวจคอเลสเตอรอลผลรวมในเลือด
 • แถบตรวจกรดยูริคในเลือด
 • เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว
 • เครื่องพ่นละอองยา
 • เครื่องให้อาหารเหลวทางสายยางและถุง
 • ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง
 • หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองระดับอนุภาค N95 และหน้ากากทางการแพทย์
 • สายสวนปัสสาวะแบบชั่วคราว