ร่วมงานกับเรา

วิศวกรบริการ ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านหัวใจและสัญญาณชีพ

 •  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

IT Specialist (Application) : ฝ่าย Diagnostic

- ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- สามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าทางโทรศัพท์
- มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

รายละเอียด

ผู้แทนขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านหัวใจและสัญญาณชีพ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด)

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ชีวะการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

Application Product Specialist : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่การเงิน (ชั่วคราว 6 เดือน) : ฝ่ายการเงิน

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2  ปี
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (ภาคใต้) : ฝ่ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด อุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic

 •  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯ) : ฝ่าย Diagnostic

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

Technician Support : ฝ่ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด

 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์) : ฝ่ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น พยาบาล ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษได่้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด