บริษัท เมดิทอป จำกัด

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของประเทศไทย บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 โดย คุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ โดยแรกเริ่มจากพนักงานเพียง 3 คน และใช้บ้านของคุณชนินทร์ในซอยรามคำแหง 21 เป็นที่ดำเนินงาน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 เนื่องจากบริษัทฯ ขยายงานอย่างรวดเร็ว ได้ย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ที่ 334 ซอยลาดพร้าว 71 ซึ่งเป็นที่ทำการหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังมีการขยายอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 


ปัจจุบันเมดิทอปเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ โรงงาน และร้านขายยาทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังส่งออกเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปยังอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมกับสินค้าคุณภาพมากมายหลายรายการ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพ มาตรฐาน และบริการ เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา


เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯได้แบ่งสินค้าออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

 

  1. กลุ่มเครื่องมือและน้ำยาวิเคราะห์โรคในห้องปฏิบัติการ
  2. กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  3. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านโรคไต
  4. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านหัวใจและสัญญาณชีพ
  5. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ห้องผ่าตัด
  6. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ทางด้านโรคปอด
  7. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือด
  8. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย
  9. กลุ่มเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

 

นอกจากสินค้าคุณภาพที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแล้ว เรายังมีบริษัทในเครือ ได้แก่ MDT Manufacturing ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องล้างกระบอกไตเทียม เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์  เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้า ทั้งในด้านคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน (performance) และความปลอดภัย (safety) เพี่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก

 

 

ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ