ภาพบรรยากาศการมอบชุด ATK ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย


28 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนกอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้ไปมอบบริจาคชุดตรวจและน้ำยาการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)(Nasal) จำนวน 2,000 กล่อง มูลค่า 50,000 บาท ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจคัดกรองผู้มาบริจาคเลือดต่อไป