การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2567 และการประชุมวิชาการบําบัด โรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 29

04 มิถุนายน 2567

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการบําบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2567 ณ ฮอลล์ 4 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี ซึ่งมีการแสดงสินค้าและกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย