การประชุมวิชาการวิสัญญีครั้งที่ 15 ประจำปี 2567

28 มิถุนายน 2567

 

บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ออกบูธในงาน การประชุมวิชาการวิสัญญีครั้งที่ 15 ประจำปี 2567 ในหัวข้อเรื่อง "Anesthesia Customized from All Perspective"
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 และวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลมีความรู้และพัฒนาทักษะในการให้บริการทางวิสัญญีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ
1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม
และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป