หลักสูตรการฝึกอบรม Advances in Coronary Imaging and Physiology
Nurses and Techs

08 กรกฏาคม 2567

บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนก VAS ร่วมกับ บริษัท ฟิลิปส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทำหัตถการการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวดในหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องและสายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจให้แก่นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และพยาบาลห้องสวนหัวใจ โดยมีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมีทีมงานแผนก VAS สอนวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมายภายในงาน Advances in Coronary Imaging and Physiology
Nurses and Techs course ณ Movenpick Hotel ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา