ปิด
จำนวน 179 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 23 ถัดไป ›
   
แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Managem ...
  19 มีนาคม 2567
  ภาพงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory: ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ในวันที่ 2...
ภาพบรรยากาศการมอบชุด ATK ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย< ...
  28 ธันวาคม 2566
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนกอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้ไปมอบบริจาคชุดตรวจและน้ำยาการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (...
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Critical role of EQA program ...
  24 กรกฏาคม 2566
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการ...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันประจำปี 2566
  18 พฤษภาคม 2566
  การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2566ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIEN...
ประมวลภาพงานจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาหัวข้อ Process Validatio ...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางยา อาทิเช่น เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื...
ประมวลภาพงานนิทรรศการ Thailand LAB International 2022 ระหว่า ...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องล้างเครื่...
ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to inv ...
  19 ธันวาคม 2565
  ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ค...
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 บทบาทวิสัญญีพยาบาลไ ...
  12 ธันวาคม 2565
  เรื่อง บทบาทวิสัญญีพยาบาลไทยกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่...