ปิด
จำนวน 19 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
TOP-5530 Syringe Pump
เครื่องควบคุมหลอดจ่ายสารละลาย
 
TOP Infusion Pump MJ-200
เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ
 
TOP-2300 Infusion Pump
เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ
 
TOP Multilizer ML-100
เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศและผิวสัมผัสโดยรอบด้วยรังสี UV
 
Mediana Monitor/Defibrillator Model D700
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
 
Mediana D500 Defibrillator
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
 
Yuwell High Flow Oxygen Cannula HF-75A
เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง
 
Mediana M50 Patient Monitor
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.206/2563
   
จำนวน 19 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›