ปิด
จำนวน 24 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
PENTAX Medical Video Processor IMAGINA EPK-i5500c
เครื่องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชนิดสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
 
PENTAX Endoscope Imaging Processors VERSA EPK-V1500c
เครื่องส่งสัญญาณภาพจากกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร ชนิดสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
 
PENTAX Medical Video Processor OPTIVISTA EPK-i7010
เครื่องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชนิดสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
 
PENTAX Video Processor EPK-i5000
เครื่องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชนิดสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
 
PENTAX Medical Video Processor DEFINA EPK-3000
เครื่องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชนิดสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูง
 
PENTAX Medical Ultrasound Upper GI Video Scope J10U Series
กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
 
PENTAX Video Colonoscopes V10c Series
กล้องส่องระบบทางเดินอาหารส่วนลำไส้ใหญ่
 
PENTAX Video Gastroscopes V10c Series
กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.37/2563
   
จำนวน 24 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›