ปิด
จำนวน 16 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
Siemens Atellica® CH 930 Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดอัตโนมัติ
 
Siemens Atellica® Sample Handler (SH Prime)
เครื่องจัดการตัวอย่าง
 
Siemens Atellica® DL (Direct Load)
เครื่องลำเลียงตัวอย่างอัตโนมัติ
 
Siemens ADVIA® Chemistry XPT System Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดอัตโนมัติ
 
Siemens Dimension® EXL™ 200 Chemistry System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดอัตโนมัติ
 
Siemens Dimension® RXL Max Clinical Chemistry System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดอัตโนมัติ
 
Siemens Dimension® Xpand® Clinical Chemistry System
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกในเลือดอัตโนมัติ
 
DRI-CHEM NX700/700i Clinical Chemistry System
เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.946/2563
   
จำนวน 16 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›